2x3 ft20 x30 ethio express mini100breakfast back minibreakfast backbreakfast minibreakfast minibreakfast sampleethioexpress tuesday 2miniGROUND BREAKFAST MINIGROUND BREAKFAST MINIground wall price MINIground wall price MINIground wallsmoothie MINIground wallsmoothie MINIIMG_3852menu beef chicken 1menu beef chicken 22MENU FRONT OLD PAPER BACKSIDE PRINT MINIMENU FRONT OLD PAPER BACKSIDE PRINT mini